HISTORIA SPÓŁKI

Spółka powstała w 2003 roku. Przedmiotem jej działalności początkowo był głównie obrót walutami, który prowadzony był w ramach sieci kantorów utworzonych na terenie Kotliny Kłodzkiej.
Z biegiem czasu Spółka, dążąc do dywersyfikacji przedmiotu działalności, zaczęła realizować inwestycje na lokalnym rynku nieruchomości, stając się właścicielem nowoczesnych nieruchomości położonych w atrakcyjnych lokalizacjach uzdrowiska Kudowa Zdrój, których powierzchnie obecnie wynajmowane są na cele komercyjne.
Na chwilę obecną Spółka poza obrotem walutami oraz wynajmem komercyjnym, czyni przygotowania pod nowe inwestycje, w postaci kompleksu hotelowego wraz ze stacją benzynową oraz galerii handlowej o powierzchni użytkowej 6.000 m².WŁADZE SPÓŁKI
Aleksy Gomółka, Prezes Zarządu
spółki pod firmą ALEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie Zdroju


Pan Aleksy Gomółka, urodzony dnia 11 października 1964 roku.
Wraz z transformacją gospodarczą w 1989 roku oraz zmianą ustroju gospodarczego w Polsce Pan Aleksy Gomółka rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kudowy Zdroju, której przedmiot początkowo stanowił obrót walutami obcymi. Uzyskiwane przychody z przywołanej powyżej działalności, systematycznie oraz konsekwentnie przeznaczane były na dywersyfikację przedmiotu aktywności gospodarczej, w szczególności na inwestycje na lokalnym rynku nieruchomości, w wyniku których m. in. został wbudowany pawilon handlowy o powierzchni 650 m², w centralnym miejscu Kudowy Zdroju.
W pawilonie tym Pan Aleksy Gomółka prowadził szeroko pojętą działalności handlową – wielkopowierzchniowy sklep spożywczy, sklepy odzieżowe, agencję bankową – zatrudniając w tamtym okresie 20 pracowników.
Rozmiar działalności gospodarczej doprowadził do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, w wyniku czego została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ALEX („Spółka ALEX”), w której Pan Aleksy Gomółka posiada 88,2 % udziałów i pełni funkcję Prezesa Zarządu.
W ramach Spółki ALEX w 2009 roku zrealizował on inwestycję o wartości ponad 4.000.000,00 PLN w postaci, budowy jednego z największych centrów handlowych w Kudowie Zdroju, o powierzchni 2.200 m². W 2009 roku został nabyty przez Spółkę kompleks nieruchomości położony bezpośrednio przy przejściu granicznym Kudowa-Słone, gdzie realizowana będzie przez Pana Aleksego Gomółkę inwestycja w postaci budowy budynku hotelowego oraz stacji benzynowej.
Od 2003 roku do chwili obecnej Pan Aleksy Gomółka zarządzał całą Spółką generującą wielomilionowe przychody, w tym ponad 50 osobowym personelem zatrudnianym przez spółkę ALEX.
Z uwagi prowadzenie działalności gospodarczej przez blisko 19 lat Pan Aleksy Gomółka posiada bogate doświadczenie biznesowe, niezbędne kompetencje menedżerskie oraz szeroką wiedzę związaną z prawem handlowym, administracyjnym oraz podatkowym.