GRANICA POLSKO-CZESKA

W lipcu 2009 roku Spółka nabyła nieruchomości położone bezpośrednio przy drodze krajowej nr 8, w odległości 50 m od przejścia granicznego Kudowa-Słone.
Położenie oraz wygląd przedmiotowych nieruchomości obrazuje zdjęcie po lewej.
Prezentowane budynki zostały wybudowane w 1998 roku. Posiadają one odpowiednio 2 i 4 kondygnacji, o łącznej powierzchni użytkowej 1.749 m².

Do 2008 roku przedmiotowe budynki były zajmowane przez służby graniczne, bank oraz agencje celne na potrzeby działalności biurowej. Ogólny stan techniczny budynków jest bardzo dobry. Spółka zleciła opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego adaptację przedmiotowych budynków na potrzeby prowadzenia działalności gastronomiczno hotelarskiej. Projekt ten zakłada powstanie 55 pokoi gościnnych wraz z restauracją. Ponadto na przedmiotowej nieruchomości gruntowej planowana jest budowa stacji benzynowej wraz z budynkiem administracyjnym oraz myjnią bezobsługową. W tym celu zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej.

KUDOWA-ZDRÓJ - SKRZYŻOWANIE TRANZYTOWE

Prezentowany budynek został oddany do użytkowania przez Spółkę w 2009 roku. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 2200 m kw. Budynek ten jest w całości wynajmowany przez Spółkę w celach komercyjnych. Mieści się w nim m.in. motel, restauracja, biura oraz lokale handlowe. Wynajętej jest 90% powierzchni.

Na działce o powierzchni 1.500 m kw, położonej bezpośrednio przy budynku należącym do Spółki, planowana jest budowa nowego obiektu usługowo-handlowego, o powierzchni 5.000m kw. Spółka uzyskała już ostateczne pozwolenie na budowę przedmiotowego obiektu.

KUDOWA-ZDRÓJ - ul. ZDROJOWA

Budynek oddany do użytkowania w 1997 roku. Powierzchnię użytkowa przedmiotowego budynku wynosi 650 m kw i wynajmowana jest ona pod działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną.

GRANICA POLSKO-CZESKA - DZIAŁKA

Działka o powierzchni 3.700 m kw, położona pomiędzy dwiema stacjami benzynowymi firmy Orlen i Shell, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 8, na przejściu granicznym Kudowa-Słone. Na tej nieruchomości Spółka planuje budowę obiektu handlowo-gastronomiczno-hotelarskiego, o powierzchni 6.000 m kw. W tym celu Spółka opracowała już koncepcję architektoniczno-budowlaną i wystąpiła o wydanie warunków jej zabudowy.

GRANICA POLSKO-CZESKA

Budynek z 1995 roku, o powierzchni 450 m kw, położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 8, na przejściu granicznym Kudowa – Słone. Spółka planuje zaadoptować obiekt pod działalność gastronomiczno-usługową. Obecnie wynajmowany jest pod działalność usługową.

KUDOWA-ZDRÓJ - DZIAŁKA

Nieruchomość gruntowa o pow. 1.2165 ha, położoną w Kudowie Zdroju, w odległości 100 m od drogi krajowej nr 8 oraz 3 km od przejścia granicznego Kudowa – Słone, która to nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego zawartego w uchwale Rady Gminy Kudowa Zdrój z dnia 30.08.1996 roku, Nr XXII/154/96. Zgodnie z postanowieniami planu przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, ustalenia funkcjonalne: rzemiosło produkcyjne, bazy, składy, magazyny, przy czym projektowe kubatury nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji.