ALEX Sp. z o.o.
ul. Główna 59
57-350 Kudowa Zdrój

NIP 883-17-21-522
REGON 891468440
KRS 0000176181- Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 1.666.000,00 PLN (wpłacony w całości)

tel: +48 74 8664 776
fax: +48 74 8662 700
tel kom. +48 603 920 419
biuro@alex.biz.pl

Aleksy Gomółka
Prezes Zarządu
aleksy.gomolka@alex.biz.pl